نرم افزار رای من

طراحی نرم افزار اندروید طراحی نرم افزار اندروید
یکی از پروژه های زیبا و جذاب ارومیه وب طراحی و تولید نرم افزار رای من در انتخابات سال ۹۴ بوده است . این نرم افزار در واقع یک بانک اطلاعاتی جامع از کاندید های شرکت کننده در ارومیه در انتخابات ۹۴ می باشد . طراحی متریال و بسیار سبک و هم چنین کاملی دارد . همان طور که گفته شد این نرم افزار توسط ارومیه وب طراحی گردیده است . (بیشتر…)