تکمیل سایت

ارومیه وب ارومیه وب
با عرض پوزش به دلیل به وجود آمدن برخی مشکلات در سایت و عدم نمایش سایت . وب سایت ارومیه وب به سرورهای قدرتمندی انتقال یافت و همین امر باعث در دسترس نبود وب سایت به مدت یک روز بود . اما دیگر مشکلی نیست .